гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Допълнителни педагогически услуги

 

По желание на родителите децата се занимават в следните допълнителни услуги (ДУ):
  • Английски език
  • Плуване
  • Народни танци и модерен балет
  • Футбол
  • Таекуондо
Преподавателите, които  ги водят и заниманията с децата в тях са на много добро ниво, за което говорят и спечелените награди.

 

 

ScreenHunter_2663 Aug. 09 12.19