гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Педагогическа колегия

DSC_0097-Главен учител – Т.Стефанова;
Старши учители: Сл. Василева; Н. Александрова; Т. Петрова;  К. Богданова; Л. Станчовска; Т. Стоянова; Св. Точева; М. Стойчева
 Св. Миленкова; Ив. Трънска;
В. Донева – ст. учител по музика
Учители: Е. Иванова; М. Маринова; Т. Димитрова; А. Таскова; К. Христова
Детски психолог – Б.Теодосиева
Логопед – Тереза Рибарова
Педагог в ясла – Д. Иванова
Детската градина разполага допълнително със следните специалисти: психолог, логопед и ресусрсен учител изпратен при нас от Ресурсен център – гр. София