гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПОМАГАЛА

След проучване и обсъждане на педагогически съвет

бе прието образователната дейност в ДГ да се провежда

с програмни системи  „АБВ игри“ и „Ръка за ръка“ на изд. „Просвета“; Програмна система “ Аз съм в детската градина“ на изд. „Изкуства“