гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

 

ИНФОРМАЦИЯ – ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДГ 2020г.

 

Писмо от К. Танева

 

ЗА НАС

 

Качественото образование предполага

непрекъснато надграждане на знания и
умения 

с оглед максимално развитие

потенциала на всяко дете и възможност за


пълноценна социална реализация.

Основната цел на Българското предучилищно


образование е: „Социализацията на три –

седем годишното дете спрямо ценностната
ориентация на българската и

европейската културна традиция”.

ВИЖ ПОВЕЧЕ…