гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Допълнителни педагогически услуги

 
 Протокол и заповед Английски език

 

Протокол и заповед Народни танци

 

Протокол и заповед Модерни танци

 

Протокол и заповед Таекуондо

 

Протокол и заповед Плуване

 

Протокол и заповед Подвижни и спортно подготвителни игри с топка 

 

По желание на родителите децата се занимават в следните допълнителни образователни дейности (ДОД):
  • Английски език
  • Плуване
  • Народни танци
  • Модерен танци
  • Подвижни и спортно подготвителни игри с топка 
  • Таекуондо
Преподавателите, които  водят заниманията с децата са квалифицирани на високо ниво, за което говорят и спечелените награди.
В края на всяка учебна гадина организират открити уроци, концерти и турнири.

 

 

ScreenHunter_2663 Aug. 09 12.19