гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

НОВИНИ

 

      Важно за родетелите, чийто деца кандидатстват за ясла

Отворено писмо до родителите на децата, получаващи продукти по европейските схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

 

       Занимания по време на ваканция

 

         Занимания с логопед и психолог

 

 

             СЪОБЩЕНИЕ !
1. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОС ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
2. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОС ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
3. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОС ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
4. ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДОС ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. ЗАПОВЕД
2. ЗАПОВЕД
2019г. НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
ЗАПОВЕД
Обява за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема Училищно мляко и Училищен плод