гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Обществен съвет

  1. Валентин Колев (представител на общината)- година на включване- 2017

  2. Лидия Лалковска- председател (представител на родителите)- година на включване- 2018

  3. Диана Машиах (представител на родителите)- година на включване- 2016

  4. Христина Изова- Петрова (представител на родителите)- година на включване- 2018

  5. Владислав Францов (представител на родителите)- година на включване- 2018