гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Обществен съвет

 

Председател:

 

Лидия Лалковска- (представител на родителите)- година на включване- 2018

 

Членове:
  1. Владислав Францов (представител на родителите)- година на включване- 2016
  2. Таня Йосифова (представител на родителите)- година на включване- 2020
  3.  Пенка Димитрова (представител на родителите)- година на включване- 2020
  4. Светлана Дякова (представител на общината)- година на включване- 2019
Резервни членове:
  1. Д. Машиях
  2. М. Начева
  3. Д. Миленкова