гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Педагогическа колегия

 
Директор- Илиана Дееничина
 
Главен учител: Т.Стефанова

 

Старши учители: Сл. Василева; Т. Петрова;  К. Богданова; Л. Станчовска; Т. Стоянова; Св. Точева; Йо. Вачева;
 Св. Миленкова; Ив. Трънска;

 

Учители: М. Маринова; Т. Димитрова; Н.Бундакова; Хр. Марковска; Р. Спасова; Ив. Трифонова; Цв. Колева

 

Учител по музика: Анна- Мария Кънева

 

Детски психолог: Марта Личева

 

Логопед:  Стефка Григорова

 

Педагог в ясла – Д. Иванова

 

Детската градина разполага допълнително със следните специалисти: психолог, логопед и ресусрсен учител изпратен при нас от Ресурсен център – гр. София