гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

РЪКОВОДСТВО

Директори на ДГ

 

1976- 1980г.- Виолета Цветкова

 

1980- 1988г.- Евг. Сергеева

 

1988- 2000г.- Росица Тенева

 

2000- 2008г.- Емилия Богданова

 

2008г.- Велиана Шумкова

 

2008- 2020г.- Корнелия Танева

 

2020г.- Илиана Дееничина