гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

РЪКОВОДСТВО

Директори на ДГ

 

1976- 1980г.- Виолета Цветкова
1980- 1988г.- Евг. Сергеева
1988- 2000г.- Росица Тенева
2000- 2008г.- Емилия Богданова
2008г.- Велиана Шумкова
2008- 2019г.- Корнелия Танева