гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ПОМАГАЛА

След проучване и обсъждане на педагогически съвет, бе прието образователната дейност в ДГ да се провеждат със следните програми:
  • “Чуден свят”- изд. “Просвета”
  • “Аз съм в детската градина”- изд. “Изкуства”
  • “Златно ключе”- изд. “Бит и техника”