гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Допълнителна документация свързана с обучението и престоя на децата в детското заведение

Стратегия за развитие за действие и финансиране

 

 План за действие към Стратегията

 

Правилник за дейността на детската градина

 

Годишен комплексен план за уч.2019- 2020 год.

 

Форми на обучение- целодневна /Решение на ПС от 17.09.2019г./

 

 

Мерки за повишаване на качеството на образоването

 

Програма за превенция на ранното нопускане

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

 

Етичен кодекс

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *