гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8
Уважаеми родители,
по време на зимната коледна ваканция и пролетната великденска ваканция отсъствията на децата се извиняват служебно. За отсъствия по време на междусрочните ученически ваканции се носи бележка.