гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8

Счетоводител: Анета Докузова

ЗАТС: Антоанета Петкова

Домакин: Даниела Ангелова