гр.София, ж.к."Младост – 2", ул."Проф. д-р Васил Златарски" № 8
Счетоводител: Анета Докузова
ЗАТС: Антоанета Петкова
Домакин: Даниела Ангелова